Ansök om ferieuppdrag/sommarjobb 2024

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ferieuppdrag/sommarjobb 2024

Du som vårdnadshavare till elev  i årskurs nio som är skriven i Bjurholms kommun kan ansöka om ferieuppdrag.

När du ansöker får du önska period och arbetsområde. Om vi kan erbjuda ett ferieuppdrag försöker vi tillgodose önskemålen så långt det är möjligt. 

Ansökan skickas in av vårdnadshavare. Observera att svar via e-post kan hamna i skräpposten i din mail.

Eleven är inte automatiskt berättigad till en plats via kommunen men har möjlighet att söka. Hur du gör för att söka och vilka som har möjlighet att söka beskrivs i information på kommunens webb, se länk nedan under Frågor om e-tjänsten

Sista ansökningsdag är söndagen den 12 maj.

Att stoppdatumet respekteras är en förutsättning för att kommunen ska kunna göra en bra och rättvis fördelning av de ferieplatser som finns till förfogande, därför kommer ansökningar som kommer in efter den 12 maj inte att behandlas.

Har du inte möjlighet att ansöka via e-tjänst. Vänd dig till kontaktperson för få en blankett tillsänd dig istället.

Valbara uppdrag sommaren 2024

Endast kommunala verksamheter

Förskola

Under veckorna kommer du att delta i olika typer av aktiviteter med barnen, både inne och ute samt hjälpa till med lättare städning.

Fritidshem

Under veckorna kommer du att delta i olika typer av aktiviteter med barnen, både inne och ut samt hjälpa till med lättare städning.

Äldreomsorgen

Uppdraget sker på Bjuregården avdelning Blåklockan eller Rödklövern. Under veckorna kommer du att delta i olika typer av aktiviteter t ex att servera frukost och lunch, promenader med mera. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa