Ansök om uppehåll i avfallstjänster

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om Ditt fasta boende eller fritidshus inte ska nyttjas under en period eller säsong kan du:

- ansöka om uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam från ditt fasta boende (åretruntboende).  Ansökan ska vara inskickad minst sex (6) veckor i förväg. Uppehållet måste gälla i minst åtta sammanhängande månader och får avse en tidsperiod på upp till max tre (3) år.

- ansöka om uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam från ditt fritidshus samt befrielse från från tömnings- och behandlingsavgiften. Ansökan ska vara inskickad senast 31 mars det år som du vill att ansökan ska gälla. Uppehållet måste vara i minst ett år. Du kan välja att söka uppehåll för ett, två eller tre år.

Läs mer på kommunens hemsida

För handläggning av din ansökan tar vi ut en avgift enligt Miljöbalkstaxan (Taxa och avgifter inom miljöbalkens område)

En grundavgift per bostad kommer att fortsätta att tas ut enligt gällande Renhållnings- och avfallstaxa. Befrielsen och uppehållet slutar gälla vid ägarbyte.

Observera att det inte går att söka dispens retroaktivt.

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnämnden
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa