Ansök om uppehåll i avfallstjänster

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om ditt fasta boende eller fritidshus inte ska nyttjas under en period eller säsong kan du:

- ansöka om uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam från ditt fasta boende (åretruntboende).  Ansökan ska vara inskickad minst en månad i förväg. Uppehållet måste gälla i minst åtta månader.

- ansöka om uppehåll i hämtning av hushållsavfall och slam från ditt fritidshus samt befrielse från från tömnings- och behandlingsavgiften. Ansökan ska vara inskickad senast 31 mars det år som du vill att ansökan ska gälla. Uppehållet måste vara i minst ett år. Du kan välja att söka uppehåll för ett, två eller tre år.

Läs mer på kommunens hemsida

För handläggning av din ansökan tar vi ut en avgift enligt Miljöbalkstaxan.

En grundavgift per bostad kommer att fortsätta att tas ut enligt gällande taxa. Befrielsen och uppehållet slutar gälla vid ägarbyte.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och hälsoskydd
kommunen@bjurholm.se
0932-140 00

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa