Anmäl installation eller väsentlig ändring av eldstad och rökkanal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Installation eller väsentlig ändring av eldstad och rökkanal

En eldstad är exempelvis en braskamin, en pelletskamin, en öppen spis eller en vedeldad bastu.

Vid en nyinstallation eller väsentlig ändring av en eldstad och/eller rökkanal måste du alltid göra en anmälan och bifoga kontrollplan och planritning med kaminens placering utmärkt.

Installeras en ny skorsten vill vi även ha en fasadritning bifogad. I vissa fall behövs även bygglov

Allmänt råd: Skorstenar för eldstäder med märkeffekt upp till 60 kW bör dels mynna över nock, dels minst 1,0 meter över taktäckningen, om inte särskilda förhållanden föreligger.

Tips och råd

  • Angående skorstenshöjd och placering av skorsten
  • Låt gärna en skorstensfejare utföra en "förhandsbesiktning" om en befintlig skorsten ska nyttjas för att se om skorstenen behöver isoleras eller kompletteras med insatsrör. Det här är särskilt viktigt om skorstenen inte varit i bruk på länge. 


Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa