Gör en bygganmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

En åtgärd som inte behöver bygglov kan kräva anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig. Exempel på sådana åtgärder är vissa rivningsåtgärder, ändring av byggnaders konstruktion eller planlösning och installation eller väsentlig ändring av tekniska installationer i byggnader.

Via denna e-tjänst kan du anmäla alla bygglovsbefriade åtgärder förutom attefallsåtgärder (när du till ett bostads- eller fritidshus ska bygga en komplementbyggnad på max 30 kvadratmeter, eller göra en tillbyggnad på max 15 kvadratmeter eller två st takkupor). Attefallsåtgärder kan du anmäla via vår e-tjänst Gör en attefallsanmälan

Läs mer om anmälan på Boverkets hemsida.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa