Ansök till musikskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Det som erbjuds är individuell undervisning i gitarr, bas, piano, trummor, sång, blockflöjt och pop-rockgrupper.

Antalet platser för undervisningen är begränsat och gäller för elever i årskurs 4-9. Elever i årskurs 3 får delta i mån av plats. Urvalet tar hänsyn till ansökningsdatum, val av instrument samt tillgången till lärare. De som inte får plats ställs i kö. Ansökan gäller per läsår. Elev som redan är inskriven i musikskolan måste söka på nytt varje läsår.

Sista ansökningsdag för läsåret 2024/2025 är 2024-06-15

OBS! För att få delta i pop- och rockgrupp måste eleven även ha individuell lektion i samma instrument/sång som eleven önskar delta med i gruppen.

Vill eleven spela flera instrument och/eller sjunga så måste en anmälan per val göras. Avgift kommer att debiteras per instrument/sång, dock rabatterad för den andra lektionen.

Lektionerna ges till största del under skoltid, stor hänsyn tas till ordinarie undervisning.

Avgift:                                                                 650 kr/termin/kurs
Syskon:                                                              400 kr/termin/kurs
Extra lektion för elev (fler instrument) 400 kr/termin
Hyra av musikinstrument                          250 kr/termin
Kostnad för kurslitteratur tillkommer. Ansvarig för musikskolan beställer läromedel som sedan debiteras vårdnadshavare.

Faktura sänds tidigast efter 3:e lektionen

Mer information om musikskolan på kommunens hemsida

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och utbildningsnämnden
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa