Uppsägning av plats i förskola eller fritidshem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna tjänst säger du upp ditt barns plats i förskola eller fritidshem.

Vänligen observera att uppsägningstiden är en månad. Avgift enligt ordinarie taxa tas ut under uppsägningstiden.

Regler och avgifter för barnomsorg i Bjurholms kommun

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Spara ärendet genom att klicka på "Spara ärende" i e-tjänsten. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Administratör
marie.frank@bjurholm.se
0932-141 67

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa