Anmäl för mottagande i grundsärskolan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Godkännandet lämnar du eller ni som vårdnadshavare efter att ni varit delaktiga samt fått information om innehållet i ditt barns utredning. Ni ska även fått information från skolan om grundsärskolan som skolform. I e-tjänsten gör du eller ni en anmälan om att godkänna att barnet tas emot i grundsärskolan.

Frågor om e-tjänsten

Castorskolan
kommunen@bjurholm.se
0932-140 00

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa