Anmäl om ändrade familjeförhållanden

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I e-tjänsten anmäler du förändringar i familjesituationen, det kan vara vid en separation eller ny sammanboende.

Du eller ni som vårdnadshavare gör anmälan för att kommunen ska kunna dela upp barnomsorgsfakturan enligt önskemål.

Frågor om e-tjänsten

Administratör
marie.frank@bjurholm.se
0932-141 67

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa