Anmäl om ändrade familjeförhållanden

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I e-tjänsten anmäler du förändringar i familjesituationen, det kan vara vid en separation eller ny sammanboende.

Du eller ni som vårdnadshavare gör anmälan för att kommunen ska kunna dela upp barnomsorgsfakturan enligt önskemål.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Spara ärendet genom att klicka på "Spara ärende" i e-tjänsten. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Administratör
marie.frank@bjurholm.se
0932-141 67

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa