Visselblåsning - anmäl om korruption, oegentligheter och/eller allvarliga missförhållanden

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

OBS! Läs informationen nedan innan du påbörjar din anmälan.

När ska visselblåsarfunktionen användas?

Funktionen kan användas om du i ett arbetsrelaterat sammanhang misstänker eller har kännedom om ett missförhållande som det finns allmänintresse av att det kommer fram. Du ska även anse att missförhållandet inte kan hanteras inom den egna verksamheten.  

Exempel på missförhållanden som kan anmälas är muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller korruption. Lagbrott eller allvarliga avvikelser mot interna regler och riktlinjer i tjänsten kan också anmälas. 

Vem kan anmäla missförhållande?

De personer som kan rapportera och är skyddade av lagen är, något förenklat

  • anställda samt personer som har arbetat eller ska börja arbeta i kommunen
  • vikarier
  • praktikanter
  • volontärer
  • personer som inom sin anställning eller som egen företagare utfört arbete/varit i kontakt med verksamheten där missförhållandet finns

Vem kan anmälas?

Personen som anmäls ska ha en ledande ställning eller nyckelposition inom Bjurholms kommun. Det kan t ex vara en förtroendevald, en högre chef, en person som ansvarar för exempelvis stora inköp eller andra verksamhetskritiska funktioner.

Hur hanteras anmälningarna?

Anmälningarna går till utredningsgruppen som bedömer hur ärendet ska hanteras. För anmälningar som gruppen bedömer uppfylla kriterierna för visselblåsning så startar en utredning. 

Om det finns misstanke om brott så gör utredningsgruppen en polisanmälan. 

Utredningsgruppen består av Ann-Chatrine Ulander, Skolassistent/Skolskjutshandläggare och Annica Westman, anhörigkonsulent Vård och omsorg/socialnämndssekreterare. Om ditt ärende rör någon ur utredningsgruppen så kan du kontakta någon av de andra två personligen. 

Kontaktuppgifter: 
Ann-Chatrin Ulander, ann-cathrine.ulander@bjurholm.se0932-140 46
Annica Westman, annica.westman@bjurholm.se, 0932-140 12
Frida Lundgren, frida.lundgren@bjurholm.se, 0932-141 05

Din identitet omfattas av sekretess och du är skyddad mot repressalier.

Tjänsten riktar sig i första hand till anställda inom Bjurholms kommun. Om du inte är anställd är det inte säkert att du omfattas av skyddet. Efter att du svarat på den första frågan i e-tjänsten så får du reda på om du omfattas av skyddet eller inte.  

För att skicka in ärendet så behöver du logga in. Det är för att utredningsgruppen ska kunna ge dig återkoppling på ärendet, något som är ett krav enligt lag. Du behöver inte vara orolig för att din identitet ska bli känd, den omfattas av sekretess enligt lagen. Det är alltså förbjudet för utredningsgruppen att avslöja uppgifter som kan röja din identitet utan ditt medgivande. 

Lagen förbjuder även att kommunen försöker hindra dig från att anmäla ett missförhållande. Det är också förbjudet att vidta repressalier, vilket innebär bestraffning eller dålig behandling, på grund av att någon har anmält ett missförhållande. 

När ska funktionen inte användas?

Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på ledarskap, arbetsmiljö, verksamhetsplanering med mera.  Om det inte känns rätt att prata med din chef eller chefens chef kan du vända dig till personalavdelningen eller någon facklig företrädare. Allmänna synpunkter och klagomål kan lämnas vi e-tjänsten "Lämna synpunkter till kommunen"

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa