Lämna förrättningsräkning som förtroendevald

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

När du som förtroendevald i Bjurholms kommun har rätt till ersättning lämnar du din förrättningsräkning här. 

I e-tjänsten anger du dina uppgifter och information om utförda uppdrag samt eventuella resor och/eller utlägg.

När du skickar in din förrättningsräkning kommer den att skickas för digital attest till kommunstyrelsens ordförande. När den är attesterad skickas den automatiskt in till lönehandläggare. 

Manual för att lämna förrättningsräkning via e-tjänst

Om du behöver skicka papperskvitton:

Om du söker ersättning för egna utlägg ska originalkvitto lämnas in med förrättningsräkningen. Om du har papperskvitton ska dessa fästas på ifylld "Kvittoblankett" som du hittar till höger (klicka på Hämta blanketter). Blankett och kvitto skickas till lönehandläggare i samband med att förrättningsräkningen skickas in digitalt. Blanketten finns tillgänglig även när du startat e-tjänsten.

Förrättningsräkningen skickas så snart som möjligt dock senast den sista varje månad för att utbetalas på nästkommande månads utbetalning.

Kan eller vill Du inte använda e-tjänsten finns en ifyllbar blankett och ifyllnadsanvisning till höger (klicka på Hämta blanketter) att använda istället. Du skickar/lämnar den till Bjurholms kommun, Löner, 916 81 Bjurholm. 

Mer information om ersättningar finns i reglementet "Ersättning till förtroendevalda"

Frågor om e-tjänsten

Lönehandläggare
kommunen@bjurholm.se
0932-140 00

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Om du söker ersättning för egna utlägg ska digitala kvitton bifogas i e-tjänsten. Papperskvitton ska skickas till Löner. Fäst kvitton på "Kvittoblankett" och posta till Bjurholms kommun, Löner.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa