Ansök om att starta förskola i fristående regi

LÄS MER

Ansök om godkännande för fristående förskola Enligt 2 kap. 5 § skollagen

Information angående ansökningsprocessen

Ansökan ska vara formulerad så att den klargör och visar sökandens insikt i de föreskrifter som gäller för utbildningen och visar på sökandens förmåga att skapa förutsättningar för att utbildningen kan uppfylla och nå de krav som framgår av författningarna.

När en ansökan inkommit får sökanden en återkoppling på att den registrerats samt vilket diarienummer den tilldelats.

Blanketten är en ifyllbar pdf, den går endast att fylla i på en dator, ej i en mobiltelefon. När den är ifylld måste du skriva ut, skriva under och scanna in och skicka via e-post alternativ posta den till kommunen. Om du av någon anledning inte kan använda vår blanketter här så vänd dig till Bjurholms kommun för att få hjälp. Tfn 0932-140 00 eller via e-post kommunen@bjurholm.se

Ansökan och bilagor sänds till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Registrator, Kultur- och utbildningsnämnden, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Fristående förskola”

Frågor om e-tjänsten

Skolchef
kommunen@bjurholm.se
0932-140 00

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift