Ansök om ferieuppdrag/sommarjobb

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ferieuppdrag/sommarjobb sommaren 2023

Du som har fyllt eller under året fyller 15 år och är skriven i Bjurholms kommun kan ansöka om ferieuppdrag. När du ansöker får du önska period och arbetsområde. Om vi kan erbjuda dig ett ferieuppdrag försöker vi tillgodose dina önskemål så långt det är möjligt. 

Ansökan skickas in av vårdnadshavare eller myndig elev. Observera att svar via e-post kan hamna i skräpposten i din mail.

Du är inte automatiskt berättigad till en plats via kommunen men har möjlighet att söka. Hur du gör för att söka och vilka som har möjlighet att söka beskrivs i information på kommunens webb, se länk nedan under Frågor om e-tjänsten

Sista ansökningsdag är den 10 maj.

Att stoppdatumet respekteras är en förutsättning för att kommunen ska kunna göra en bra och rättvis fördelning av de ferieplatser som finns till förfogande, därför kommer ansökningar som kommer in efter den 10 maj inte att kunna behandlas.

Har du inte möjlighet att ansöka via e-tjänst. Vänd dig till kontaktperson för få en blankett tillsänd dig istället.

Valbara uppdrag sommaren 2023

Företag/föreningar i kommunen

Uppdraget innebär att du får plats hos någon av kommunens företag eller föreningar. Uppgifterna kommer att skilja beroende på vilket företag/förening du erbjuds plats i. Ange under ”Övrigt” om det är någon särskild verksamhet du är intresserad av.

Fritidshem

Under veckorna kommer du att delta i olika typer av aktiviteter med barnen, både inne och ut samt hjälpa till med lättare städning.

Förskola

Under veckorna kommer du att delta i olika typer av aktiviteter med barnen, både inne och ute samt hjälpa till med lättare städning.

Gräs, parkskötsel och underhåll

Uppdraget innebär bland annat gräsklippning, krattning, ogräsrensning, målning utomhus och städning.

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Eleven ska vara folkbokförd i Bjurholms kommun
  • Eleven ska vara 15 år eller fylla 15 år under året
  • Vårdnadshavare eller myndig elev ska signera ansökan med e-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa