Stiftelsen Iris Johansson

LÄS MER

Ansök om stipendium ur  Stiftelsen Iris Johansson här

Stiftelsen Iris Johansson bildades år 2000 av Iris Johansson, f d lärare och rektor i Bjurholms kommun.

Stiftelsens ändamål att dela ut stipendier för utbildning till ungdomar över 20 år inom Bjurholms kommun (mottagaren av stipendiet ska vara folkbokförd i Bjurholms kommun).

Du kan läsa mer på kommunens hemsida

Ansökan ska ha inkommit till kommunstyrelsen senast 30 september respektive år.

Blanketten är en ifyllbar pdf, den går endast att fylla i på en dator, ej i en mobiltelefon. När den är ifylld måste du skriva ut, skriva under och scanna in och skicka via e-post alternativt posta den till kommunen. Om du av någon anledning inte kan använda vår blanketter här så vänd dig till Bjurholms kommun för att få hjälp. Tfn 0932-140 00 eller via e-post kommunen@bjurholm.se

Skicka din ansökan tillsammans med antagningsbesked till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Stiftelsen Iris Johansson, Kommunstyrelsen, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Stipendium Iris Johansson”

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift