Ansök om samhällsorientering för nyanlända

LÄS MER

Samhällsorienteringens syfte är att underlätta den nyanlände flyktingens etablering och delaktighet i det svenska samhället. 

Vem har rätt till samhällsorientering?

  • Folkbokförd i Sverige i mindre än tre år och bosatt i Bjurholms kommun.
  • Kommer från ett land utanför EES-området/Schweiz.
  • Har fått uppehållstillstånd på grund av anknytning, och är mellan 18 och 64 år.

Blanketten är en ifyllbar pdf, den går endast att fylla i på en dator, ej i en mobiltelefon. När den är ifylld måste du skriva ut, skriva under och scanna in och skicka via e-post alternativt posta den till kommunen. Om du av någon anledning inte kan använda vår blanketter här så vänd dig till Bjurholms kommun för att få hjälp. Tfn 0932-140 00 eller via e-post kommunen@bjurholm.se

Ansökan sänds till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Flyktingmottagningen, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Flyktingmottagningen”

Frågor om e-tjänsten

Arbetsmarknad och integration (AMI)
monica.jonsson@bjurholm.se
0932-142 52

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift