Anmäl/ansök om enskild avloppsanläggning - old

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Så här söker du avloppstillstånd

Den här tjänsten använder du för att ansöka om enskild avloppsanläggning. Du måste ha tillstånd för att anordna en avloppsanläggning med ansluten vattentoalett.

Innan du anordnar en avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten (BDT) måste du göra en anmälan. Det gäller också om du ska ändra en befintlig avloppsanläggning.

En ansökan ska skickas till miljö- och byggnämnden i god tid innan anläggningsarbetet är planerat. Minst sex veckor innan planerad åtgärd. Du får inte påbörja anläggandet förrän du fått tillstånd eller bekräftelse på din ansökan. 

Observera att om ansökan är ofullständigt ifylld eller saknar bilagor krävs en komplettering. Handläggning påbörjas när ansökan är komplett. Miljö- och hälsoskydd kan ge råd och anvisningar. Här kan du läsa om vilka handlingar som ska bifogas ansökan.

När din anläggning är färdig meddelar du det till miljö- och hälsoskydd som då sänder dig ett intyg på utfört arbete som du eller entreprenören-/erna fyller i och sänder tillbaka. 

I den här tjänsten finns idag inte möjlighet att dela tjänsten med entreprenören för godkännande med e-legitimation. Intyget måste du som sökande/fastighetsägare förmedla till entreprenören-/erna. Intyget måste sen skickas till kommunen antingen som bilaga i e-tjänsten, per e-post eller post.

För handläggning av din ansökan tar vi ut en avgift enligt Miljöbalkstaxan. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa