Stiftelsen Märta och Mats-Erik Nybergs minnesfond

LÄS MER

Stiftelsen Märta och Mats-Erik Nyberg Minnesfond bildades 2013 för att bland annat dela ut ett stipendium för att uppmuntra lovande idrottsungdomar. Stiftelsen förvaltas av Bjurholms kommunstyrelse. Avkastningen av kapitalet skall vart fjärde år utdelas.

Du kan läsa mer på kommunens hemsida

Sista nomineringsdag 30 september 2021

Blanketten är en ifyllbar pdf, den går endast att fylla i på en dator, ej i en mobiltelefon. När den är ifylld måste du skriva ut, skriva under och scanna in och skicka via e-post alternativt posta den till kommunen. Om du av någon anledning inte kan använda vår blanketter här så vänd dig till Bjurholms kommun för att få hjälp. Tfn 0932-140 00 eller via e-post kommunen@bjurholm.se

Skicka din nominering till;
Antingen via post eller e-post

Bjurholms kommun, Stiftelsen Märta och Mats Erik Nybergs minnesfond, Kommunstyrelsen, 916 81 Bjurholm
E-post: kommunen@bjurholm.se Märk e-post med ”Nominering idrottsungdom”

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Underskrift