Anmäl installation av värmepump

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Installation av värmepumpsanläggning för utvinning av värme från mark, ytvatten eller grundvatten ska anmälas till kommunen. I Bjurholms kommun ska anmälan ske till miljö- och byggnämnden.

Här gör du anmälan om installation av värmepump för bergvärme, ytjordvärme och sjövärme. Anmälan ska göras senast 6 veckor innan åtgärden beräknas starta.

Du kan läsa mer på Bjurholms kommuns webbplats.  För handläggning av din anmälan tar vi ut en avgift enligt Miljöbalkstaxan.

Det är alltid den sökande (fastighetsägaren) som är ytterst ansvarig för de uppgifter som skickas in. Du kan själv välja hur du vill göra anmälan. Välj mellan följande alternativ: 

► Alternativ 1 

  • Installatören påbörjar anmälan och överlåter ärendet till den sökande som slutför anmälan. Installatören anger de uppgifter som är riktade till installatör/borrfirma och som kräver fackkunskap. När installatören gjort sin del av anmälan skickar installatören en länk till den sökande. Den sökande kompletterar anmälan via länken. Båda parterna loggar in med BankID.

► Alternativ 2 

  • Sökande loggar in med BankID och anger alla uppgifter i anmälan, även frågorna som är riktade till installatör/borrfirma. Det rekommenderas att den sökande får detaljerad hjälp från en certifierad borrfirma.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Spara ärendet genom att klicka på "Spara ärende" i e-tjänsten. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och hälsoskydd
kommunen@bjurholm.se
0932-140 00

Personuppgiftsansvarig

Dataskyddsombud
kommunen@bjurholm.se

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa