Sök tjänst

Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Brandförsvar och säkerhet (7)

  • Anmäl om tillfällig övernattning

   Du som ska arrangera en övernattning (till exempel läger) i en lokal som inte är avsedd för övernattning behöver anmäla detta till räddningstjänsten.

  Bygga och bo (24)

  • Anmäl certifierad kontrollansvarig

   Anmäl kontrollansvarig till ett pågående bygglovsärende

  • Ansök om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

   I den här tjänsten kan du ansöka om att ansluta din fastighet till det kommunala VA-nätet.

  • Ansök om bygglov för skyltar

   Nya skyltar och ljusanordningar på större orter kräver bygglov

  • Ansök om bygglov, rivningslov och marklov

   När du ska bygga nytt, bygga om, bygga till, riva eller göra en markförändring som kräver bygglov ska du ansöka om detta.

  • Ansök om förhandsbesked

   Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga är möjligt att bygga på den plats som du tänkt dig

  • Ansök om Kabel-TV

   Ansök om anslutning till Kabel-TV här

  • Ansök om lokala trafikföreskrifter

   Här ansöker du om lokala trafikföreskrifter i Bjurholms kommun

  • Ansök om strandskyddsdispens

   Strandskyddet omfattar området från strandkanten och 100 meter ut i vattnet samt 100 meter upp på land

  • Ansök om tillstånd för blomlådor som farthinder

   Till och med den 1 maj tar kommunen emot ansökningar för att få sätta ut blomlådor som farthinder.

  • Beställ avfallskärl

   Använd den här e-tjänsten om du vill beställa ett avfallskärl för hushållsavfall (mat- och/eller restavfall) . 

  • Beställa adress

   Här kan du beställa en adress.

  • Gör en attefallsanmälan

   Om du har ett hus, med en eller två bostäder, kan du använda denna tjänst för att anmäla mindre byggnadsåtgärder upp till en viss storlek. Sovstugor, garage och altaner är exempel på sådana åtgärder.

  • Gör en bygganmälan

   Här kan du anmäla bygglovsbefriade åtgärder som installationer, ändringar och vissa slags rivningsåtgärder.

  • Gör ägarbyte för vatten, avlopp och avfall

   När du säljer din fastighet måste du anmäla det till oss i samband med ägarbytet för att fakturan ska komma till rätt person. Anmälan gör du här.

  • Lämna grannyttrande

   Här kan ni lämna grannyttrande över förslag till bebyggelse på grannens fastighet

  • Rapportera in vattenmätarställning

   Här kan du rapportera in din vattenmätarställning till Bjurholms kommunen.

  • Registrera dig i bostadskö

   Här registrerar du dig i bostadskö för lägenheter som hyrs ut av Bjurholms kommun

  • Uppsägning Bredband och/eller Kabel-tv

   Här kan du säga upp ditt bredbands- eller Kabel-tv avtal

  Kommun och politik (11)

  Kultur och fritid (11)

  Miljö- och hälsoskydd (21)

  Näringsliv och arbete (18)

  Omsorg och stöd (9)

  Utbildning och barnomsorg (26)

  Övriga e-tjänster (1)